Y?ld?z Teknik Üniversitesi Gelecekte Microsoft Teknolojileri Semineri

Y?ld?z Teknik Üniversitesi’nde vermi? oldugum “2020’de Teknoloji ve Microsoft” adl? seminere ilgi gerçekten büyüktü. Gelecek teknolojilerin görsel katk?larla anlat?ld??? seminer oldukça keyifli geçti. 150’ye yak?n üniversite ö?rencisinin kat?ld??? seminer yakla??k 80 dk. sürdü.

Yer:

Yildiz Technical University

Tarih:

19.03.2009

Konu:

Microsoft Technology Vision in 2020

Konu?mac?:

Baki Onur OKUTUCU

Kat?l?mc?:

140