Yeni Baslayanlar Icin PowerShell Scriptleri – 4 – Basit Siparis Listesi

Birden cok konuda fikir verebilecegini dusundugum basit ama dolu dolu bir script var karisimizda. Bu script’i kendinize gore ozellestirebilir ve diger gunluk operasyonlarinizda kullanabilirsiniz. Bu script icinde kullandigim yapilar ise soyle:

  • elseIf
  • $global degisken
  • While
  • Try-catch
  • New-Object
  • Read-Host
  • Pscustomobject
  • Indexof()

Bunlarin bir cogunu baska script’lerde cok daha basit ya da yalin olarak kullanmistim. Eger anlasilmasi zor olursa onlara da goz atabilirsiniz.
[crayon]
$global:siparisler = [PSCustomObject]@()
$veri = $false
function siparis {
param(
[Parameter(Mandatory = $true)]
[ValidateSet(‘ekle’, ‘sil’, ‘listele’)]
[string]$aksiyon
)
Clear-Host
if ($aksiyon -eq “ekle”) {
while ($veri -eq $false) {
[string]$siparis = Read-Host “Siparis giriniz.”
try {
[int]$adet = Read-Host “Adet giriniz”
$global:siparisler += New-Object -TypeName psobject -Property @{Siparis = “$siparis”; Adet = “$adet” }
$global:siparisler
$veri = $true
}
catch {
“hatali girdi”
}
}
}
elseif ($aksiyon -eq “sil”) {
write-host “Mevcut Siparisler” -ForegroundColor Green
write-host “—————–” -ForegroundColor Green
$global:siparisler.siparis
$sil = read-host “hangi siparisi silmek istiyorsunuz? Siparis ismini giriniz”
if ($global:siparisler.siparis.indexof($sil) -ne -1) {
$index = $global:siparisler.siparis.indexof($sil)
$Global:siparisler[$index] = $null
Clear-Host
write-host “Siparis silindi!”
write-host “Kalan Siparisler”
write-host “—————–”
$global:siparisler.siparis
$veri = $true
}
else {
“$sil bulunamadi”
$veri = $true
}
}
else {
$global:siparisler
}
}
siparis
[/crayon]

Leave a Reply