Yeni Baslayanlar Icin PowerShell Scriptleri – 3 – Basit Dinamik Liste Olusturmak

Kullanici deger girmeye devam ettikce eklenen bir liste olusturmak isterseniz bunu basit bir while dongusu kullanarak yapabilirsiniz. Ben bir de ek olarak “kacis yolu” koydum. Boylece “X” tusuna basildiginda script duruyor ve o ana kadar eklenen guncel isimlerin bulundugu listeyi ekrana yazdiriyor.
[crayon]
Clear-Host
$liste = @()
while ($true) {
$ekle = read-host “listeye eklemek istediginiz ismi yazin ve Enter tusuna basin, sistemden cikmak icin ise X tusuna ve ardindan Enter tusuna basin”
if (!($ekle -eq “X”)) {
$liste += $ekle
}
else {
Write-Host “Guncel liste:” -ForegroundColor Green
Write-Host “————-” -ForegroundColor Green
$liste
break
}
}
[/crayon]

Leave a Reply