Microsoft Türkiye Windows Server 2008 R2 & Windows 7 Geli?mi? Group Policy Ayarlar? Seminerim

“Teknik Topluluklar Bulu?uyor” temas? alt?nda Microsoft Türkiye’de verdigimiz seminerlerden biri olan bu seminerde de Windows Server 2008 R2 ve Windows 7’ye ili?kin yeni özelliklere ve demolara yer verdim. Kaç?ranlar için i?te seminer videosu!
http://vimeo.com/11357724