Windows Powershell ile haftasonuna ne kadar kaldığını öğrenmek

Haftasonu gibisi yok J
Aklımdan haftasonu geçerken buna da powershell’i ortak etmek istedim.
Basit bir fonksiyonla bugünü ve bir sonraki Cuma gününü bulan, sonra bir sonraki Cuma günü saat 17:30’u belirleyen ve sonrasında şu anki gün, dakika ve saaten bunları çıkaran bir script bu.
Script döngüsünü de sonsuz yapak için bu sefer farklı bir yöntem kullandım ve dedim ki; script 1, 2’den büyük oluncaya kadar devam etsin. J
Bakalım nasıl olmuş
 

function cuma{
cls
$gun=(get-date).DayOfWeek.value__
[datetime]$an=(get-date).datetime
$ilkcuma=5-$gun
$cuma=$an.AddDays($ilkcuma)
$cuma=get-date -year $cuma.Year -month $cuma.Month -day $cuma.Day -hour 17 -Minute 30 -Second 00
$diff=New-TimeSpan $cuma
"HAFTASONUNA"
write-host $diff.Duration().Days "gün"
write-host $diff.Duration().hours "saat"
write-host $diff.Duration().minutes "dakika"
write-host $diff.Duration().seconds "saniye"
"KALDI"
}
do{
cuma
start-sleep 1
}
until(1 -gt 2)

 
sorular için bakionur@bakionur.com