Windows 7 Yönetimsel Araçlar ve K?sayollar?

Windows 7 içerisinde geli?mi? kullanicilar?n eli aya?? konumundaki k?sayollar? sizlerle payla?mak istiyorum. Günlük hayatta ultra yo?un bir ?ekilde kulland???m bu k?sayollara al??man?z biraz zaman alabilir fakat sonras?nda h?z?n?z ve keyfiniz ciddi oranda artacak.. J

??te özenle seçip derledi?im araçlar ve k?sayollar…