Windows 7 WAIK (Windows Automated Installation Kit)

Microsoft’un Windows Vista ve Windows Server 2008 kurulumlar?n? otomatize etmek amac?yla olu?turdu?u bir uygulama olan WAIK (Windows Automated Installation Kit), sundu?u detayl? yükleme opsiyonlar?yla çok esnek bir kurulum sunabiliyor. Bu sayede unattended installation (kat?l?ms?z kurulum) yap?labiliyor. Kat?l?ms?z kurulumda kullanici, isletim sistemini herhangi bir medyadan ya da a? üzerinden kurabilir. Kurulum esnas?nda sorulacak olan bütün sorular?n yan?tlar? önceden kurulum dosyalar? içerisine dahil edilir. Böylece kurulum esnas?nda kullaniciya herhangi bir soru sorulmadan kurulum otomatik olarak sonland?r?l?r. ??te bu noktada kullan?lan WAIK, kendi içerisindeki System Image Manager uygulamas? sayesinde cevap dosyas? haz?rlamaya imkan tan?r. Bu cevap dosyas? .xml format?nda olu?turulur.

Otomatik kurulumun yap?labilmesi için WAIK uygulamas?n?n indirilip kurulmas? gerekir. WAIK uygulamas?n?n Windows 7 için olu?turulan en son sürümünü a?a??daki linkten indirebilirsiniz.

http://www.microsoft.com/downloadS/details.aspx?familyid=60A07E71-0ACB-453A-8035-D30EAD27EF72&displaylang=en

Tesekkürler,

Baki Onur OKUTUCU