Windows 7 Tips & Tricks

Microsoft, Windows 7 partnerleri için güzel bir döküman olu?turdu. Windows 7 Tips & Tricks ad?n? ta??yan ve 3 ayr? pdf dosyas?ndan olu?an bu yararl? döküman Windows 7 hakk?ndaki önemli ipuçlar?n? ve yenilikleri bar?nd?r?yor. Her dosya 7 adet yenilik içeriyor. Dolay?s?yla toplamda 21 farkl? ba?l?k ve aç?klama sizleri bekliyor. Bu 3 pdf’den olu?an dosyay? a?a??daki linkten indirebilirsiniz.

https://partner.microsoft.com/UK/40101540