Windows 7 Taskbar üzerinde s?k kullan?lan programlar?n gösterilmesi

Windows 7 üzerinde ki yeniliklerden biri olan ak?ll? Taskbar sayesinde çok daha h?zl? ve efektif gezinti yap?labiliyor. Bu noktadan hareketle daha önce eri?ilmi? programlara taskbar üzerinden eri?ilebilmek mümkün ola bilimekte. Bu özellik istendi?inde a?a??daki ?ekilde aktif/deaktif edilebiliyor.

    

BakiOnur