Windows 7 Starter'daki 3 Uygulama Limiti Resmen Kald?r?ld?

Microsoft, Windows 7 Starter sürümde bulunan 3 uygulama limitini resmen kald?rd???n? aç?klad?. Ayn? anda yaln?zca 3 uygulamay? çal??t?rabilmeye izin veren bu özellik art?k Starter sürümden kald?r?ld?. Bu a?ama elbette Starter sürümün bir ba?lang?ç sürümü oldugu ve birçok özelli?i bar?nd?rmayaca?? gerçe?ini de?i?tirmiyor. Windows 7 Starter sürüm Diger Windows sürümlerinde olan birçok önemli özelli?i kapsamayacak. ??te bunlar:

Teknik Özellikler

Domain deste?i

Switch user özelli?i

Çoklu monitör deste?i

XP Mode ile sanal Windows XP uygulamalar?

Desktop Özellikleri

Aero Glass, Aero Peak, Taskbar Önizleme

Arka plan resmi de?i?tirme

Pencere renkleri re?i?tirme

Multimedya Özellikleri

Media Center ile medya oynatabilme

Ses taslaklar? kullanabilme

DVD oynatma özelli?i