Windows 7 Software Logo Testing Toolkit Beta

Microsoft, uygulama geli?tiriciler için Windows 7 uyumlulu?unu denetlemek amac?yla bir dizi komut sat?r?ndan olu?an bir paket haz?rlad?. Windows 7 Software Logo Testing Tool olarak adland?r?lan uygulama paketi sayesinde Compatible with Windows 7 logosu kullan?larak tam uyumluluk resmi olarak belirtilebiliyor. Uygulama geli?tiriciler taraf?ndan olu?turulan Windows uygulamalar?, bu araçlar sayesinde Windows 7 ile uyumluluk noktas?nda denetlenebiliyor ve dijital olarak imzalanabiliyor. Bu sayede uyumlulu?u onaylanm?? olan uygulamalar bu logo ile tescilleniyor.

Windows 7 Software Logo Testing arac?n? indirmek ve program? hakk?nda daha fazla detay için lütfen t?klay?n?z