Windows 7 Run as different user seçene?i

Windows 7’de önceki sürümlerden farkl? olarak yeni bir uygulama çal??t?rma metodu kullan?lm??. Asl?nda Windows Vista’da RunAs özelli?inin arayüz üzerinden yaln?zca administrator için kullan?labiliyor olmas? kullanicilara zor anlar ya?atm??t?. Windows 7’de bir uygulamay? herhangi bir kullanicin?n yetkileri ile çal??t?rabilmek için SHIFT tu?una basarken sa? mouse tu?u ile aç?lan menüden Run as different user seçene?ini kullanmak yeterli.

Bunun yan? s?ra Windows 7’de herhangi bir uygulaman?n administrator haklar? ile çal??mas?n ?sa?lamak için CTRL ve SHIFT tu?lar?n? basaraken uygulamay? çal??t?rmak yeterli oluyor.