Windows 7 RTM (Release To Manufacturing) Haz?r!

Her geçen gün yeni bir build ile kar?? kar??ya kald?k. Her yeni build numaras?nda yenilikleri ke?fettik. 2007’de M (Milestone) sürümleriyle tan??t???m?z Windows 7 nihayet aram?zda. Final sürümün build numaras? ise resmi aç?klamayla onayland?, 7600.16385.090713-1255. OEM üreticilerine 24 Temmuz 2009 tarihinde ula?t?r?lacak olan Windows 7, 22 Ekim’de ise raflardaki yerini alm?? olacak. MSDN ve Technet aboneleri Windows 7 ile 6 A?ustos’ta tan??m?? olabilecekler. Microsoft Gold Partner’ler ise ancak 16 A?ustos’ta Windows 7’ye sahip olabilecekler.