Windows 7 Resmi Logosu

Windows 7 ‘nin resmi logolar? internette dola?maya ba?lad?. Çin’de bir Microsoft etkinli?inde de bu logolar kullan?ld?. Art?k resmi olarak bu logolar?n kullan?laca?? do?ruland?. ??te internete s?zan bir kaç Windows 7 logolu resim…