Windows 7 RC Türkçe Dil Paketi

Windows 7 Release Candidate (RC) dil paketleri Microsoft taraf?ndan yay?nland?. 31 farkl? dilde olu?turulan dil paketleri Windows Update konsolu üzerinden indirilebiliyor (Control PanelWindows Update).

Not: Bu güncelle?tirmeler opsiyonel (optional) olarak kategorilendi?i için otomatik olarak yüklenmezler. Bu sebeple dil paketi indirmek istiyorsan?z bunu manuel olarak yapmal?s?n?z.

Bu dil paketleri içerisinde Türkçe dil paketi de mevcut. Paketi yükledikten sonra Control Panel Region and Language üzerindeki Keyboards and Languages sekmesinden görünüm dilini de?i?tirebilirsiniz.