Windows 7 PratikBilgiler


Yol

De?er

Etki

Data

HKLMSOFTWAREMicrosoftWindows

CurrentVersion

AuthenticationLogonUI

ButtonSet isimli bir Dword de?eri ekleyin

Logon ekran?ndaki kullanici ad?n?n hangi ?ekilde görünece?ini belireyin

0 = Aç?k gölge

1 =Koyu gölge

2=Gölge yok