Windows 7 PratikBilgiler


Pencerelerinizin çok yava? ve ho? bir ?ekilde minimize ya da maksimize olmas?n? istiyorsan?z a?a??daki registry (kay?t defteri) anahtar?n? aktif hale getirmeniz gerekiyor.

A?a??daki yolu bulun.

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsDWM

Bu yol içerisindeyken a?a??daki anahtar? olu?turun.

De?er

Anahtar Tipi

Etki

Data

AnimationsShiftKey

DWORD (32-bit)

Shift tuluna bas?ld???nda pencerelerin yava?ça minimize ya da maksimize edilmesi

0 = Pasif

1 =Aktif