Windows 7 Özelliklerinin Özelle?tirilmesi


Windows 7 ile varsay?lan olarak gelen uygulamalar, oyunlar ya da Diger özellikler istendi?inde kapat?labiliyor. Asl?nda yap?lan i?lem tamamiyle uygulaman?n isletim sistemi üzerinden kald?r?lmas?ndan çok isletim sistemi ile birlikte yüklenmesini engellemek. Böylece sistem performans?n? kendinize göre özelle?tirmi? de oluyorsunuz. Bunun için Control Panel içerisinde bulunan Add Remove Program alt?ndaki Add Remove Windows Components seçene?i ile yüklü olan uygulamalar?n görüntülenmesi ve özelle?tirilebilmesi mümkün.
Listeye bak?ld???nda bir önceki Windows sürümü olan Vista’dan farkl? olarak a?a??daki özellikleri sayabiliriz:
 
Internet Explorer 8
Fax and Scan
Windows Search
XPS Viewer and Services
Windows Media Player
Windows DVD Maker
Handwriting Recognition
Windows Media Center
Windows Gadget Platform
 
BakiOnur