Windows 7 Learning Snacks

Windows 7 ile ilgili teknik içerik h?zl art?yor. Microsoft henüz çok yeni Windows 7 için bile bir çok clinic, snack ve video haz?rlad? bile. Silverlight ile haz?rlanan bu 7 güzel snack (at??t?rmal?k bilgiler) a?a??daki linklerde..

 

Windows 7 New Features

 

Windows 7 for IT Pros: Troubleshooting Platform in Windows 7

 

Windows 7 for IT Pros: Using the DISM tool for Servicing Windows 7 Images

 

Windows 7 for IT Pros: Implementing UAC in Windows 7

 

Windows 7: Desktop Experience in Windows 7

 

Windows 7: Introducing BitLocker and AppLocker in Windows 7

 

Windows 7: Setting up a Home Network