Windows 7 ISO deste?i

Nihayet Windows 7 üzerinde de tek t?klamayla .iso (imaj) dosyalar?m?z? DVD’ye aktarabiliyoruz. Art?k bunu yapmak için herhangi bir üçüncü parti yaz?l?ma ihtiyaç duymam?za da gerek kalmad?. En az?ndan acil durumlar için çabuk bir çözüm olarak oldukça ba?ar?l?.

Son derece kolay arayüzü sayesinde yaln?zca iso dosyas?na çift t?klanarak gelen ekranda Burn demeniz yeterli.