Windows 7 için Speech Recognition Profil Ta??ma Arac?

Windows Vista’da sesli komutlarla bilgisayar?m?z? yönetmek için kulland???m?z Speech Recognition için yeni bir profil arac? geli?tirildi. Bu araç sayesinde Windows Vista’da kendiniz için olu?turmu? oldugunuz Speech Recognition profillerini Windows 7’ye ta??yabiliyorsunuz. Sesinizin tan?nmas? için yapm?? oldugunuz onca ayar da kaybolmam?? oluyor! Araç önce eski bilgisayardan profili yedekliyor. Ard?ndan Windows 7 üzerine geri yüklüyor.

Bu arac? Microsoft Download Center’dan indirebilirsiniz.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=1d60a5a6-85d4-4db2-a581-a41f66561a7d