Windows 7 için Microsoft Touch Pack

Microsoft’un Tablet PC’ler ve dokunmatik ekrana sahip cihazlar için geli?tirdi?i Microsoft Touch Pack, Windows 7 performans? ve muhte?em görselli?iyle birle?ti?inde ortaya çok güzel bir manzara ç?k?yor.

?lk önceleri Microsoft Surface ile tan?d???m?z yüksek görsellik ve çoklu dokunu? özelli?i art?k Windows 7 ile rahatl?kla evlerimize ve ofislerimize de girebilecek.

Geçti?imiz günlerde aç?klanan bu paket kendi içerisinde çe?itli araçlar içeriyor. ?imdi bu araçlara bir göz atal?m.

Microsoft Surface Globe: Tüm dünyay? parmaklar?n?zla dola?abiliyorsunuz. 3 boyutlu modellemeler içeren uygulama sayesinde sokaklar?n aras?nda dola?mak bile mümkün.

Microsoft Surface Collage: Yine Surface’dan gelen bir özellik olan Collage ile foto?raflar?n?z? parmaklar?n?zla yönetebilir ve üzerlerinde oynama yapabilirsiniz.

Microsoft Surface Lagoon: Do?al Bir ekran koruyucu olan Lagoon ile ho? vakit geçirebilirsiniz. Parmaklar?n?zla suyun üzerinde dalga oolu?turmak gerçekten e?lenceli olabilir..

Microsoft Blackboard: Bir çe?it fizik puzzle oyunu olan Blackboard ile kald?raçlarla, çarklarla, yaylarla kendi makinenizi olu?turabilir ve balonlar?n?z? yönetebilirsiniz..

Microsoft Rebound: Parmaklar?n?zla toplar?n?z? yürüterek dü?manlar?n?z? yok edebilirsiniz.. Çoklu oynanabilece?i gibi bilgisayara kar?? da oynanabilir.

Microsoft Garden Pond: Origami botunuzu parmaklar?n?zla olu?turaca??n?z küçük dalgalarla suda yüzdürmeye ne dersiniz?

Windows 7’nin yayg?nla?mas? ve PC’lerde standard halini almas?yla Microsoft Touch Pack yüklü bilgisayarlar? da görmek mümkün olabilecek. OEM üreticileri, Microsoft Touch Pack’i multi-touch özelli?ine sahip bilgisayarlara yükleyebilecek. ?imdilik son kullanicilar için bir yükleme seçene?inden bahsedilmiyor.

Kaynak: Windows Team Blog