Windows 7 için Gmail Notifier

Gmail hesab?n?z? Windows 7 taskbar üzerinden yönetmek için çok güzel bir uygulama bu. Bu uygulamayla e-postalar?n?z? okuyabilir, yeni e-postalar yazabilirsiniz. 3 farkl? dilde çal??abilen uygulama yaln?zca Windows 7 için geli?tirildi. Ne kadar s?kl?kla güncelleme yap?laca??na kadar bir çok özelle?tirme yapmak mümkün. RSS özelli?iyle çal??an bu uygulama Jumplist deste?i de sunuyor.