Windows 7 Homegroup ile payla??m yönetimi

Windows 7 ile gelen Home Group özelli?i ile ev a?? içerisinde geni? kapsaml? bir payla??m yönetimi nlam?n? ta??yor.

Dökümanlar?n ve medyalar?n sifre korumal? olarak ayn? a?da bulunan bilgisayarlarca payla??lmas?na imkan tan?yor.

Örne?in ayn? evde bulunan 3 bilgisayar?n tek bir ev a?? olu?turarak ve ayn? a? sifresini kullanarak a?a dahil olabiliyorlar.

Bu özellik bütün Windows 7 sürümlerinde kullan?labiliyor…