Windows 7 Gizli Arkaplan Resimleri

Windows 7 içerisinde gizli kalm?? olan bir çok sürpriz yava? yava? gün ?????na ç?k?yor. Bunlardan biri de Windows 7’nin can al?c? temalar? ve arka plan resimlerinin sistem içerisine gizlenmi? olmas?. Normalde kurulum esnas?nda seçilen lokasyona göre yüklenen temalar ve temalar içerisindeki resimler asl?nda sistem içerisindeki özel bir lokasyonda tutuluyor. Bu temalara ve resimlere ula?mak için a?a??daki yolu takip edebilirsiniz..

Görsellik ad?na ne varsa Windows 7’de! Bakal?m daha neleri ke?fedece?iz..

BakiOnur