Windows 7 Folder Redirection & User Profiles Yenilikleri

Microsoft, geçti?imiz günlerde Windows 7 ile gelen kullanici profil ve klasör yönlendirme ayarlar?n? içeren bir dosya haz?rlad?. Bu dosya içerisinde Windows 7 içerisindeki yeni klasör yönlendirme özelliklerinden ve kullanici profillerinin düzenlenmesi konular? yer al?yor. Windows 7 ile Folder Redirection özelli?inin Offline olarak da kullan?labilmesi gibi özelliklerin bahsedildi?i dökümana a?a??daki linkten ulasabilirsiniz.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=7ffc1f61-f63b-4250-9d30-e44ca824b651