Windows 7 destekli Microsoft Assessment and Planning Toolkit 4.0

Microsoft’un çok amaçl? envanter ve planlama arac? olan Microsoft Assessment and Planning Toolkit, art?k 4.0 sürümüyle Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 deste?i de sunuyor.

Araç içerisinde Discovery and Readiness ad?n? ta??yan özellik ile a? içerisinde bulunan bütün bilgisayarlar hakk?nda geni? bilgiler edinmek mümkün oluyor. Ortam içerisinde Windows 7, Windows Vista ya da Windows Server 2008 R2 destekleyebilecek olan bilgisayarlar da otomatik olarak taranabiliyor. Böylece donan?msal maliyetlerin planlanmas?, yat?r?m süreçlerininn efektif olarak yap?land?r?labilmesi mümkün oluyor. Yeni sürümle gelen baz? özellikler ise ?unlar:

  • Windows 7 Donan?m Tespiti
  • Windows Server 2008 R2 Donan?m Tespiti
  • Virtualization ROI (Return of Investment) Arac?
  • Vmware sanal makine tarama
  • Hyper-V 2008 R2 Sanalla?t?rma Planlama
  • Microsoft partnerleri için teklif özelle?tirme

Arac? indirmek için a?a??daki linki kullanabilirsiniz.

https://connect.microsoft.com/site/sitehome.aspx?SiteID=297