Windows 7 Compatibility Center

Hangi donan?mlar?n ya da yaz?l?mlar?n Windows 7 üzerinde sorunsuz desteklendi?ini ö?renebilece?iniz güzel bir online araç. Yüklemek istedi?iniz uygulaman?n ad?n? yaz?n ve detaylar? ö?renin!

http://www.microsoft.com/windows/compatibility/windows-7/en-us/default.aspx