Windows 7 Build 7140 Yenilikleri

Neredeyse her hafta ba?ka bir Windows 7 yap?lanmas?n? ve üzerindeki yenilikleri ke?fediyoruz. Build 7140 ile gelen baz? de?i?imler var. Gelin bir göz atal?m.

 

  • ?stedi?iniz dosya üzerine sa? t?klayarak dosyay? daha önceden tan?mlad???n?z bir websitesi’ne (Facebook vs.) upload edebilirsiniz.
  • Login Screen resmini Personalization menüsünen
    de?i?tirebilirsiniz.
  • Sa? t?klad???n?zda aç?lan context menü de art?k transparan cam görünümüne sahip olmus. Güzel görünüyor gerçekten.
  • Çince, Korece, Japonca ve ?spanyolca unicode ve ayarlar sistem içerisine entegre edilmi?. Bu dillerdeki uygulamalar için herhangi bir yükleme ya da de?i?ime gerek duymayacaks?n?z.
  • Maximize, minimize ve exit butonlar? eskiye nazaran biraz daha küçültülmü?.

 

BakiOnur