Windows 7 Build 7127

Windows 7 RC’nin kullanicilarla bulu?mas?n?n hemen ard?ndan bo? durmayan Microsoft, RTM sürümü için çal??malar?na ba?lad? bile. Windows 7 Build 7127, payla??m sitelerinde kullanicilar taraf?ndan indirilmeye ba?lad?. Önümüzdeki günlerde yine yeni sürümleri görüyor olaca??z gibi gözüküyor..