Windows 7 BitLocker Komut Sat?r? Arac?

Windows Vista ile HAYATIm?za giren ve Windows 7 ile geli?tirilen BitLocker teknolojisi ile sabit ya da ta??nabilir disklerin sifrelenerek güvenle saklanmas? sa?lanabiliyor. Windows 7 ile çok h?zl? ve kolay bir biçimde uygulanabilen BitLocker ve BitLocker-To-Go, arayüzün yan? s?ra komut sat?r?ndan da yönetilebiliyor.

Manage-bde komut sat?r? uygulamas? ile oldukça basit bir komut ile BitLocker’? aktif hale getirebiliyor, ve Diger bütün i?lemleri yapabiliyorsunuz. Nas?l m??

Öncelikle cmd.exe’yi Administrator yetkisiyle aç?yoruz (Run as Administrator).

Ard?ndan manage-bde komutunu çal??t?r?yoruz. Zaten komut yard?m sat?rlar? bizi hemen yönlendiriyor.

Siz bu son derece kullan??l? ve h?zl? bir araç olan BitLocker konfigürasyon uygulamas?n? kullanmadan önce ben her zamanki gibi uyar?m? yapayim, kurtarma sifrenizin güvenli?ini al?n!