Windows 7 Beta'n?n süresi doluyor

E?er hala Windows 7 Beta kullan?yorsan?z, Beta’n?z?n 1 Temmuz itibariyle her 2 saatte bir kapanacak oldugunu söylemekte fayda var. A?ustos 1 itibariyle de tamamiyle kullan?lmaz hale gelecek. Bu durumdan kurtulmak için 1 Haziran’dan önce RC sürümüne geçmenizi öneririm. Microsoft’un önerisi temiz RC kurulumu!

Ayn? sorun Windows 7 RC sürümü için de geçerli olacak. 2010 Haziran ay?na kadar kullan?labilecek olan Windows 7 RC Mart ay?ndan sonra 2 saatte bir kapanmaya ba?layacak. ?imdiden hat?rlatmas?!