Windows 7 & 2008 R2 Performance Improvements

Windows Server 2008 R2 ile birlikte emektar Terminal Server ismi tarihe kar??t?. Yerini Remote Desktop Services’e b?rakan Terminal Server mimarisi, Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 içerisinde çok ciddi yeniliklere yer veriyor. Gerek görselli?i, gerek optimizasyonu ve gerekse sanalla?t?rma gibi teknolojilerle uyumlu çal??mas? ile ad?ndan s?kl?kla bahsettiriyor. Remote Desktop Services’in Windows 7 ve 2008 R2 içerisindeki performans?n? artt?rmaya yönelik haz?rlanan rehbere a?a??daki linkten ulasabilirsiniz.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=E4D25D08-AE40-4C5C-AC81-EAACDC9923D3&displaylang=en