Tuzla Anadolu Meslek Lisesi Network ve Güvenlik Semineri

Istanbul’un en yüksek teknolojik donan?ma sahip okulunda bulunmak çok keyifliydi. Video konferans donan?m? bulunan pilot okulda verdigim semineri Tuzla Anadolu Meslek Lisesi ögrencilerinin yan? s?ra Van ve Gaziantep’te bulunan ögrenciler de canl? olarak izlediler ve sorular?n? yönelttiler. Toplamda 260 ki?inin kat?ld??? seminerde Microsoft Windows ve sistem güvenli?i konular? ele al?nd?.

Yer:

Tuzla Anadolu Mes. L.

Tarih:

02.03.2009

Konu:

Windows & Network Security

Konu?mac?:

Baki Onur OKUTUCU

Kat?l?mc?:

260