Türkçe TechNET, MSDN ve MS Answers Forumlar?

Teknik birçok konuda yararland???m?z TechNet ve MSDN forumlar? art?k Türk Uzmanlar ve sayfalarla Türkçe olarak kar??n?zda! Özellikle MVP’lerin uzmanl?k alanlar?na göre sorular?n?z? yan?tlayaca?? bu zengin platformlar? ziyaret etmeyi unutmay?n!

Ben de TechNet üzerinden kendi uzmanl?k alanlar?mda sorulan sorular? yan?tl?yor olaca??m.