Windows Powershell ile Windows Servislerini Yönetmek – Part I

Powershell ile Windows servislerinizin durumunu anlık olarak öğrenebilir, servis ayarlarınızı hızlı bir biçimde konfigüre edebilirsiniz. Bunun için Powershell’de en sık kullanılan yöntemleri görelim.

Get-Service

Bu standard komut ile hızlıca anlık çalışan servisleri listeleyebiliriz.

 

 

Peki bütün Stop durumundan olan servisleri çalışır hale getirmek istersem;

get-service| where{$_.status -eq "Stopped"} | start-service

 

Bu kombinasyonları arttırabilirsiniz.

 

New-Service

Bu cmdlet ile yeni bir Windows servisini ekleyebilirsiniz. Daha önceden derlenmiş bir Windows servisiniz var ve bunu Windows içine deploy etmek istiyorsunuz.

New-service -Name "BakiOnur" -DisplayName "BakiOnur" -binarypathname "c:\test\services\" -Description "BakiOnur Windows Servisi" -StartupType Automatic

 

  • Post author:
  • Post category:Powershell / Powershell Server / Windows Powershell