Sizden Gelen Sorular – PowerShell ile verilen bir metni dikey sekilde nasil ekrana yazdirabilirim?

$text = "Baki Onur Okutucu - MVP"
[char[]]$Array = $text
foreach ($Char in $Array) {
    write-output $Char
}