Sizden Gelen Sorular – PowerShell ile dunyadaki zaman dilimlerini (Timezone) listeleyebilir miyim?
Get-Timezone -listavailable | Format-Table -Property Id,DisplayName,SupportsDaylightSavingTime