Sakarya Üniversitesi



350 ki?i gibi yo?un bir kalabal?k önünde verilen seminerde Windows Vista isletim sisteminin tüm yönlerini ve güvenlik geli?melerini anlatt?m. Çok yo?un bir ilgi vard? diyebilirim.

Yer:Sakarya Üniversitesi
Tarih:13.12.2007
Konu:Windows Vista ve Güvenlik
Konu?mac?:Baki Onur OKUTUCU
Kat?l?mc?:350