Sakarya Üniversitesi Windows Semineri


Sakarya Üniversitesi ?nsan Kaynaklar? ve Kariyer Kulübü taraf?ndan düzenlenen seminere ilgi büyüktü. Yakla??k 500 ki?inin kat?ld??? seminerde Microsoft Windows ürün ailesinin bir ?yesi olan Vista hakk?nda detayl? bilgiler payla??ld?. Seminer, güvenlik konusunda yap?lan gösteri ile son buldu.

Yer:

Sakarya Üniversitesi

Tarih:

11.02.2008

Konu:

Windows Networks & Vista

Konu?mac?:

Baki Onur OKUTUCU

Kat?l?mc?:

478