Powershell’de isminizi rakamlarla yazmanın yolları

Olur ya dövme yaptırmaya karar verirsiniz ve ilginç bir şeyler arıyorsunuzdur. Sevdiğinizin ismini sadece sizin bildiğiniz bir şekilde saklamak istiyorsunuzdur. Bu gibi sebeplerin dışında çok masumane bir şekilde sadece bir yazıyı Binary’ye dönüştürmek, Hex’e dönüştürmek ya da 10’luk sisteme dönüştürmek de isteyebilirsiniz.
Hangi sebeple olursa olsun aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz.
Metni 10’luk sayıya dönüştürmek

[Int[]][Char[]]"bakionurokutucu" -join "-"

Yukarıdaki örnekte bakionurokutucu metninin her bir karakterinin rakamsal karşılığı olan değer ekrana yazdırılır. Çıktısı şu şekilde olur:

Metni 2’lik sayıya (Binary) dönüştürmek

Burada ise önce bir array oluşturup, 10’luk sisteme dönüşmüş metin kümesinin her bir öğesi için 2’lik sayı sistemine dönüştürme sağlayıp array içerisine yazdırıyoruz.

$depo=@()
[Int[]][Char[]]"BakiOnurOKUTUCU" | ForEach-Object {
 $depo+=[System.Convert]::ToString($_,2)
}
-join $depo

Çıktısı da şöyle olur:

Sorular icin bakionur@bakionur.com