Powershell’de en çok kullanılan değişkenler (Variables) ve örnekler

Veri tiplerine göre değişkenler çok çeşitli olarak kullanılabiliyor. Bir değişken içinde isim saklanabilirken diğerinin içinde tarih bilgisi saklanabiliyor. Yine aynı şekilde içinde xml barındıran değişkenler varken içinde doğru-yanlış (Boolean) bilgisi saklayabilen değişkenler de mevcut. Peki hangi tip değişken ne türde verileri sakalayabiliyor hızlıca bakalım.

Değişkenin içeriğine göre Powershell very tipini otomatik belirleme özelliğine sahip. Siz dilerseniz bunu değiştirebilirsiniz elbette.

32-bit büyüklüğe kadar sayılar Int32 veri tipinde saklanır

64-bit büyüklüğe kadar sayılar Int364 veri tipinde saklanır

Ondalıklı sayılar Double veri tipinde saklanır.

Metinler String veri tipinde saklanır.

Tarih formatındaki veriler DateTime veri tipinde saklanır.

$true ya da $false gibi 0 ya da 1 sonucu döndüren veriler içeren değişkenler Boolean veri tipinde saklanır.

Karakter saklayan veriler CHAR veri tipinde saklanır

Tarih aralığı içeren veriler TimeSpan veri tipinde saklanır

Object içeren veriler Object[] veri tipinde saklanır.

Hashtable (içinde birden çok değişken ve değer içeren tablolar) içeren veriler Hashtable veri tipinde saklanır.

Aşağıdaki da değişkenlerin farklı kullanımlarından bir kaç örnek..

Sorular icin bakionur@bakionur.com