Powershell’de DO-WHILE kullanımına 5 güzel örnek

Do While döngüsünün tam karşılığı şudur; “Bir koşul sağlandığı müddetçe bunu yap”
Düşünsenize; 2 sayısı 1 sayısından büyük oluncaya kadar ekrana 1 saniye aralıklarla tarihi yazdır desem ne olur?
Bakalım ne olur!

do {
start-sleep 1
cls
get-date
} while (2 -gt 1)


Kullanıcı ekrana 3 ile 5 arasında bir sayı girene kadar aynı uyarı çıksa ve bir sonraki adıma geçilemese..
Buyrun..

do {
cls
$sayi=read-host "3 ile 5 arasında bir rakam giriniz"
} while (!(($sayi -lt 5) -AND ($sayi -gt 3)))


Spesifik bir parolayı girmeden sonraki adıma geçilmesin istiyorsak ne yapmalıyız? Hem de parola Case Sensitive ise!

do {
$parola=read-host "parolayı giriniz (ParolA123)"
} while (!($parola -ceq "ParolA123"))


Örneğin IP Helper servisi çalıştığı sürece ekrana “Servis Çalışıyor” yazdırılsa. Hoş olmaz mı?

do {
write-host "Servis calisiyor"
} while ((get-service iphlpsvc).status -eq "Running")


Ya peki ben D sürücümde 10 GB’den boş yer olduğu müddetçe, bir başka deyişle 10 GB’den az kalana kadar “diskte yer var” mesajını yazdırmak istesem!
O da böyle olsun..

do {
write-host "Diskte yer var"
} while (((Get-WmiObject win32_logicaldisk | where{$_.deviceid -eq "d:"}).freespace)/1024/1024/1024 -gt 10)


Sorular icin bakionur@bakionur.com