Powershell’de dinamik pencere basligi kullanmak (Progress Bar)

Diyelim ki Powershel’in pencere basliginda o an icin islenmekte olan dosya hakkinda bilgilerinn yer almasini istiyorsunuz. Ya da kac dosya islendi ve kac dosya daha islenecek bunu gormek istiyorsunuz. Tum bunlar icin asagidaki ornegi kullanabilirsiniz.
Benim ornegimde bilgisayarimda calismakta olan chrome proseslerinin adedine gore bos bir dongu calisiyor ve islemin yuzde kacinin tamamlandigini Powershell ekraninin ana basligina yaziyor. Son derece basit bir. Tabi siz bunu kendi projenizde cok farkli bicimlerde kullanabilirsiniz.
[crayon]
$Process = Get-Process chrome
$Process | ForEach-Object -Begin {
Clear-Host
$i = 0
} -Process {
$i = $i+1
Write-Progress -Activity “Isleniyor..” -Status “Tamamlanan:” -PercentComplete ($i/$Process.count*100)
$count=([math]::Round($i/$Process.count*100))
$host.ui.RawUI.WindowTitle=[string]$count+”/100 tamamlandi”
} -End {
}
[/crayon]