Powershell’de Bir Printer’i Default Printer Olarak Ayarlamak

Powershell’de bir printer’i varsayılan printer olarak ayarlamadan önce sistemimizde bulunan tüm printer’lerin bir listesini çekelim. Bunun için;

Get-Printer

Komutundan faydalanabiliriz.

İstediğimiz Printer’i varsayılan olarak ayarlamak için ise WMI objelerinden faydalanacağız. İlgili WMI objesinin ismini de yine WMI obje listesinden çekerek bulalım. Hem bu şekilde merak ettiğiniz başka objeleri de bularak onları da arştırmaya başlayabilirsiniz. İçinde Printer geçen WMI objelerini listeleyelim.

Burada Win32_Printer objesini kullanacağız. Dilersek Printer listesini Win32_Printer objesini kullanarak da listeleyebiliriz.

Get-WmiObject Win32_Printer

Aşağıdaki komut ile tek satırda hem Win32_Printer objesini çağırıp hem de ismi ‘Microsoft Print to PDF’ olan Printer’i çekiyorum. Bunu da Printer isimli bir değişkene atıyorum.

$printer = Get-WmiObject -Query "Select * from Win32_Printer Where Name = "Microsoft Print to PDF'"

Artık Printer’imi Default Printer olarak tanımlayabilirim. Bunun için de;

$printer.SetDefaultPrinter()

Sorular icin bakionur@bakionur.com