Powershell’de bir dosyayı Run as Admin ile Çalıştırmak

Bazen bir uygulamayı Run as Admin ile çalıştırmak istersiniz. Bunu yapmak için System. System.Diagnostics.ProcessStartInfo kütüphanesinden faydalanacağız.

function Run-As{
  param ($uygulama)
 $runas = new-object "System.Diagnostics.ProcessStartInfo"
 $runas.Verb = "runas"
 $runas.FileName = $app
 [System.Diagnostics.Process]::Start($psi)
}
Run-As powershell

Ve sonuç

 
Sorular icin bakionur@bakionur.com