PowerShell Tercih Degiskenleri – 1 – $ConfirmPreference

PowerShell’de $ConfirmPreference, bazi komutlarin isletilmesi icin kullanici onayi isteği gösterip göstermeyeceğini belirleyen bir değişkendir. Yani kullanıcının bir işlemi gerçekleştirirken PowerShell’e verdiği yanıtların nasil kontrol edilecegini tanimlar. Ornegin bir dosyayi silerken kullanican onay alinsin mi alinmasin mi gibi..

$ConfirmPreference değişkeninin değerleri şunlardır:

  • “None”: Bu, bir cmdlet’in hiçbir zaman onay istemeyeceği anlamına gelir. Kullanıcıdan hiçbir zaman bir onay isteği gelmeyecektir. Bu seçenek genellikle otomatik çalıştırma senaryolarında kullanılır.
  • “Low”: Bu, bir cmdlet’in onay isteyebileceği anlamına gelir, ancak kullanıcının yanıt vermesi gerekmeyebilir. Cmdlet, varsayılan seçeneği uygulayarak devam ederse, kullanıcıdan bir onay isteği gösterir. Varsayılan yanıt “Evet” tir.
  • “Medium”: Bu, bir cmdlet’in her zaman onay isteyeceği anlamına gelir. Cmdlet, kullanıcının onaylaması gereken bir işlem gerçekleştirecekse, bir onay isteği gösterir.
  • “High”: Bu, bir cmdlet’in her zaman onay isteyeceği ve kullanıcının yanıt vermesi gerektiği anlamına gelir. Cmdlet, bir onay isteği gösterir ve kullanıcı işlemi onaylamadıkça devam etmez.

cmdlet ya da fonksiyonlarin risk seviyelerine gore yukaridaki degisken degerleri ilgili aksiyonu belirler. Cogu cmdlet ve fonksiyon medium seviye risk tasidigi icin bunlar otomatik olarak onaylanir. Ozellikle bir komutun islenmesi istenmiyorsa asagidaki kiomut kullanilabilir.

Remove-Item -Path C:\temp3.txt -Confirm:$false