Powershell Sayisal Loto için Numara Üretici Script

Aklınıza o anda ne geldiyse, enerjiniz de varsa Powershell ile hayata geçirebilirsiniz. Ben de genellikle öyle yapıyorum.
Bu sefer de Powershell ile random numaralar üreten ve bunu sayısal lotonun kuralı olan 6/49 prensibiyle bana geri döndüren bir script hazırladım.
Son derece basit olan bu script ile 6 adet ve unique sayılardan oluşan numaralar kümesi (1 kolon) toplamda 10 kolon olarak (1 tam kupon) ekrana yazdırılıyor. Bunu da 10 defa (10 tam kupon) yaptırıyoruz. Her Enter tuşuna bastığınızda yeni bir kupon hazırlatıyoruz. Böylece alın size dopdolu bir sayısal loto kuponu J
Kararında oynayın lütfen J
Kullanılan komut ve özellikler:

  • Fonksiyon
  • Get-random
  • Sort-Object
  • Write-host
function sayisalloto{
write-host "BakiOnur Sayisal Loto Şans Scripti "
write-host "-------------------------------------"
1..10 | % {
$a = Get-Random -Minimum 1 -Maximum 49
$b = Get-Random -Minimum 1 -Maximum 49
$c = Get-Random -Minimum 1 -Maximum 49
$d = Get-Random -Minimum 1 -Maximum 49
$e = Get-Random -Minimum 1 -Maximum 49
$f = Get-Random -Minimum 1 -Maximum 49
$sonuc=$a,$b,$c,$d,$e,$f |sort -Unique
if($sonuc.count -eq 6){
write-host "Kolon: " $sonuc -NoNewline
write-host ""
}
else{
cls
sayisalloto
Pause
}
}
}
Sayisalloto

 
Vee sonuç!

Sorular için bakionur@bakionur.com