PowerShell ile Windows Server 2019 Active Directory Uzerinde LastLogon Bilgisini Yazdirmak

Bir liste icinde verilen kullanicilarin en son logon olma zamanlarini sade bir sekilde ekrana yazdirmak isterseniz asagidaki script’I kullanabilirsiniz. Benim kullanicilar logon olmayali epey olmus anlasilan 😊
[crayon]
$kullanicilar = @(“PSTRuser1″,”PSTRuser2″,”PSTRuser3”)
$sonuc = @()
foreach($kullanici in $kullanicilar){
$kullanicidetay = Get-ADUser $kullanici -Properties lastlogon -ErrorAction Stop
$sonuc+=New-Object -TypeName PSObject -Property (@{
‘Kullanici’ = $kullanicidetay.Name
‘LastLogon Bilgisi’ = [datetime]::FromFileTime($kullanicidetay.’lastLogon’)
})
}
$sonuc
[/crayon]

Leave a Reply