PowerShell ile Windows Server 2019 Active Directory Uzerinde Gruplari Farkli Sekilde Filtrelemek

AD uzerinde kullanici, grup ya da diger objeeri cok farkli yollarla yonetebilirsiniz. PowerShell’in sundugu esneklik sayesinde farkli metotlari kullanabilir, farkli senaryolarla bilginizi genisletebilirsiniz.
Bunun bir parcasi olarak, asagidaki ornegi iki farkli opsiyonla paylasmak istedim.
Opsiyon 1
[crayon]
Get-ADGroup -Properties * -filter “GroupScope -eq ‘Global’ -AND description -like ‘*Turkiye*'” -SearchBase `
“OU=PSTR,DC=powershellturkiye,DC=com” | Select Name,Group*, description
[/crayon]
Opsyion 2
[crayon]
Get-ADGroup -Properties * -filter * | where{($_.GroupScope -eq ‘Global’) -AND ($_.description -like ‘*Turkiye*’)} | Select Name,Group*, description
[/crayon]
Ilk opsiyon belki syntax anlaminda biraz daha zor gelebilir ancak bu da hizli bir alternatiftir.

Leave a Reply